IPID + předsmluvní dokumenty

Důležité upozornění

SGEF upozorňuje příjemce financování (zájemce o pojištění), že u pojištění v rámci flotilové pojistné smlouvy uzavřené mezi SGEF a pojistitelem se jedná o nabízení možnosti stát se pojištěným dle § 4 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Příjemce financování se v důsledku toho nestává pojistníkem. V důsledku toho příjemce financování zejména není oprávněn sám měnit rozsah a podmínky pojištění a pojištění ukončovat. SGEF dále informuje příjemce financování, že pojištění v rámci flotilové pojistné smlouvy se děje pouze v souvislosti s financováním poskytnutým ze strany SGEF.