Pojištění představuje důležitou doplňkovou službu finančních produktů Société Générale Equipment Finance (SGEF). Od založení společnosti spolupracujeme se všemi předními pojistiteli. Abychom vám v této oblasti zajistili co největší rozsah služeb a poradenství, uzavřeli jsme smlouvu o spolupráci s přední makléřskou společností RENOMIA.

Hlavní výhody rámcové pojistné smlouvy:

•  Atraktivní pojistné podmínky a široký rozsah pojistného krytí

•  Bez samostatné pojistné smlouvy

•  Uzavření a placení pojištění s minimální administrativou, pojistné je zahrnuto do splátek leasingu či úvěru

•  Jistota pojištění od okamžiku převzetí financovaného předmětu

•  Asistence a podpora při likvidaci pojistné události

Klienti s pojištěním SGEF mají k dispozici linku pro pomoc při nahlášení pojistné události: +420 955 526 795 (ve všední dny od 8:00 do 17:00 hodin).

Na těchto stránkách naleznete podrobné informace k jednotlivým druhům pojištění podle financovaných předmětů.

Vstup pro obchodníky SGEF