Mobilní stroje

Společnost SG Equipment Finance má pro mobilní stroje, které jsou předmětem financování, sjednány rámcové smlouvy u následujících pojišťoven:

Klikněte na odkaz příslušné pojišťovny, abyste se dozvěděli podrobné podmínky Vašeho pojištění u Vámi vybrané pojišťovny.