Generali

Podmínky pojištění – IPID

Pojistné podmínky smlouvy

Všeobecné pojistné podmínky – VPP 

Zvláštní pojistné podmínky – ZPP 

Zvláštní ujednání pojistné smlouvy – ZU