Česká pojišťovna stroje

Podmínky pojištění – IPID

Podmínky pojistné smlouvy

Všeobecné pojistné podmínky – VPP 

Zvláštní ujednání pojistné smlouvy – ZU

Doplňkové pojistné podmínky – DPP