Otázky a odpovědi

Jaké jsou výhody sjednání pojištění prostřednictvím SGEF

Leasingová společnost SGEF vlastní a současně pojišťuje u několika pojistitelů tisíce předmětů leasingu nebo splátkového prodeje. Tato skutečnost ji umožňuje získat pro svoje klienty výhodné podmínky pojištění a to nejen výhodnou pojistnou sazbu, ale především rozsah pojištění, odchylná ujednání a vliv na pojistitele v případě pojistné události.

Jak postupovat při hlášení škody?

Pro nahlášení pojistné události využijte jakoukoliv pobočku pojišťovny, telefonní linky pro hlášení pojistných událostí nebo online hlášení na webové stránce pojišťovny.

Proč je potřeba devinkulace a kdo ji vystavuje?

Devinkulací SGEF uděluje souhlas s výplatou pojistného plnění na leasingového nájemce, v případě že nebude devinkulace vystavená půjde pojistné plnění na SGEF.

S Vaší žádostí o devinkulaci (telefonicky, emailem, dopisem) se obracejte na paní Svatavu Čermákovou (kontakt: svatava.cermakova@sgef.cz, telefon: 955 526 755).

Kde naleznu podmínky pojištění?

Na této webové stránce naleznete všechny základní informace k rozsahu pojištění. Jsou to především – všeobecné pojistné podmínky, doplňkové pojistné podmínky, zvláštní pojistné podmínky, zvláštní ujednání pojistné smlouvy, doložky. Rozsah není stejný pro všechny pojistitele.

Kontakty na pojišťovny:

Allianz pojišťovna, a.s.
sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
tel: 241 170 000
více informací o pojistiteli naleznete na webové stránce: www.allianz.cz

Colonnade Insurance S.A., organizační složka (dříve AIG Europe Limited, Czech Republic Branch)
sídlo: Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4
tel.: 800 700 025, e-mail: skody@colonnade.cz 
více informací o pojistiteli naleznete na webové stránce: www.colonnade.cz

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
sídlo: Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8
tel.: 957 444 555, e-mail: info@cpp.cz
Více informací o pojistiteli naleznete na webové stránce: www.cpp.cz 

Česká pojišťovna a.s.
sídlo: Spálená 75/16, 113 04 Praha 1
tel.: 241 114 114
více informací o pojistiteli naleznete na webové stránce: www.generaliceska.cz

Direct pojišťovna, a.s.
sídlo: Nové sady 996/25, 602 00 Brno
tel.: 221 221 221, e-mail: info@direct.cz
více informací o pojistiteli naleznete na webové stránce: www.direct.cz

Generali Česká pojišťovna a.s.
sídlo: Spálená 75/16, 113 04 Praha 1
tel: 241 114 114
více informací o pojistiteli naleznete na webové stránce: www.generaliceska.cz

Kooperativa, pojišťovna, a.s.
sídlo: Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
tel.: 957 105 105, e-mail: podatelna@koop.cz
více informací o pojistiteli naleznete na webové stránce: www.koop.cz

MAXIMA pojišťovna, a.s.
sídlo: Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 Vinohrady
tel.: 273 190 400, e-mail: info@maxima-as.cz
více informací o pojistiteli naleznete na webové stránce: www.maximapojistovna.cz/cs

Vysvětlení základních pojmů: