Generali

Podmínky pojistné smlouvy

Všeobecné pojistné podmínky - VPP 

Zvláštní pojistné podmínky - ZPP 

Zvláštní ujednání pojistné smlouvy - ZU