Hlášení škod - montážní pojištění

Pro nahlášení pojistné události využijte jakékoliv pobočky pojišťoven, telefonní linky pro hlášení pojistných událostí nebo online hlášení na webové stránce pojišťovny.

Colonnade (dříve AIG)

Colonnade Insurance S.A., organizační složka, tel.: 800 700 025, https://www.colonnade.cz/nahlasit-skodu

Generali

Generali Česká Pojišťovna a. s., tel. 241 114 114,  https://www.generaliceska.cz/

Direct pojišťovna

Direct pojišťovna, a. s., tel. 270 270 777, https://www.direct.cz/online/hlaseni-skody/

MAXIMA pojišťovna

MAXIMA pojišťovna, a. s., tel. 273 190 400, https://www.maximapojistovna.cz/cs/skody