Česká pojišťovna a.s. - základní informace

Název pojistitele: Česká pojišťovna a.s.

Sídlo: Spálená 75/16, 113 04 Praha 1

Tel.: 241 114 114

Na českém trhu od roku: 1827

Specializace pojišťovny: neživotní i životní pojištění, průmysl i občané

Země původu: ČR

Rating: BBB (Standard & Poor’s)

Více informací o pojistiteli naleznete na webové stránce: www.cpoj.cz