Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. - základní informace

Název pojistitele: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Sídlo: Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8

Tel.: 957 444 555, e-mail: info@cpp.cz

Na českém trhu od roku: 1995

Specializace pojišťovny: neživotní i životní pojištění, průmysl i občané

Země původu: ČR

Rating: A+ (Standard & Poor´s) – Wiener Städtische Allgemeine Versicherungs AG

Více informací o pojistiteli naleznete na webové stránce: www.cpp.cz